Jämsänkosken Fysikaalinen Hoitolaitos

Tarjoamme yksilöllisiä fysioterapiapalveluja Jämsän seudulla lapsille, aikuisille ja ikääntyneille, jotka haluavat parannusta vaivoihinsa ja kuntoutua.

Jämsänkosken Fysikaalinen Hoitolaitos

Palvelut

Tarjoamme

Yksilöllisiä fysioterapiapalveluja Jämsän seudulla lapsille, aikuisille ja ikääntyneille, jotka haluavat parannusta vaivoihinsa ja kuntoutua. Toivomme, että kerrot vaivasi ja millaista apua odotat saavasi. Hyviin tuloksiin pääseminen on mahdollista, kun noudatat ohjeita, teet omia harjoitteita ja annat palautetta terapeutille.

Hoitolaitoksessa työskentelee kaksi fysioterapeuttia, joilla on pitkäaikainen kokemus niin tuki- ja liikuntaelimistön kuin neurologisten ongelmien hoidossa. Hoitolaitokseen on esteetön kulku, tiloihin pääsee sekä manuaalisella että sähköpyörätuolilla. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä mm. kotiin, palveluasuntoihin ja hoivakoteihin.

Fysioterapian tavoitteena on oireiden helpottaminen/poisto, toimintakyvyn parantaminen tai ylläpito. Tuemme asiakkaan omaa aktiivisuutta kuntoutumisessa. Ohjaamme omiin harjoitteisiin ja annamme kirjalliset ohjeet.

Teemme myös kotikäyntejä asiakkaiden koteihin, päiväkoteihin, kouluihin ja laitoksiin. Lääkärin maininta kotikäynnistä hoitomääräyksessä, oikeuttaa kela-korvaukseen myös kotikäyntilisästä. Kotikäyntilisä hintaan on 50% – 75% riippuen kuljettavan matkan pituudesta.

Hoitolaitoksella on suorakorvaus-sopimus Kelan kanssa, vähennämme omavastuuosuuden laskusta heti maksuhetkellä. Lääkärin hoitomääräys oikeuttaa kela-korvaukseen. Meillä on sopimukset myös terveyskeskuksen ja monen sairaskassan kanssa. Lisäksi meillä on sopimus Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksesta.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

NDT (Neurodevelopment Treatment), Bobath-terapia

NDT (Neurodevelopment Treatment), Bobath-terapia on kokonaisvaltainen lähestymistapa neurologisesti vammautuneen ihmisen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. Terapia pohjautuu tietoon lapsen normaalista ja epänormaalista kehityksestä sekä vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä NDT – terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Voit lukea lisää menetelmästä täältä.

Meiltä löytyy ammattitaitoa CP-vammaisten, kehitysvammaisten , aivohalvauspotilaiden, MS-potilaiden ja muiden neurologisesti vammautuneiden/sairastuneiden henkilöiden kuntoutukseen, oli kyseessä sitten lapsi, nuori tai aikuinen.

McKenzie- menetelmä (MDT)

McKenzie- menetelmä (MDT)  = mekaaninen diagnostisointi ja terapia Menetelmä on monipuolinen selän, niskan, rintarangan ja raaja potilaiden hoito- ja tutkimismenetelmä. Fysioterapia alkaa potilaan laajalla haastattelulla ja fyysisellä tutkimisella. Menetelmä on keino poistaa kipu, palauttaa rangan/raajan täydellinen toiminta, ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen. Terapia koostuu tarkoista harjoitteista, ryhdin korjaamisesta ja hallinnasta sekä ensiapuohjeiden opettamisesta uusien oireiden varalle. Harjoitukset alkavat aina potilaan itsensä suorittamista asennoista ja liikkeistä. Tarvittaessa otetaan vähitellen mukaan terapeutin suorittamat tekniikat. Näistä itsehoitoharjoituksista muodostuu potilaalle harjoitteet, joilla hän voi poistaa kipuja, ennaltaehkäistä vaivan uusiutuminen tai mahdollisten uusien vaivojen syntyminen. Periaatteena on opettaa potilasta itse hoitamaan vaivansa ja tehdä terapeutti tarpeettomaksi. McKenzie- menetelmällä pystytään määrittelemään nopeasti ja luotettavasti ne potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta ja ne jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta terapiaa. Lisää MDT terapiasta voit lukea täältä.

Elektroterapia (fysikaaliset laitehoidot)

Käytössämme on erittäin tehokkaat ja nykyaikaiset sähkökipuhoitolaitteet (didy,if,tns,high voltage) ja erikoistumiskoulutusta tulehdus- ja kiputilojen hoitoon. Erityisesti pehmytkudosperäisiä tulehduksellisia tiloja tai traumojen jälkitilojen hoitoa voidaan nopeuttaa sähkökipuhoidolla merkittävästi. Kipuhoito toimii täsmähoitona kipukohteeseen ja siitä syystä sen avulla voidaan vähentää tai lopettaa myös tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Sähköstimulaatiohoidoilla voidaan kuntouttaa perifeeristä hermohalvausta tai lievittää spastisiteettia. Lisäksi käytössämme on myös laser hoitolaite. Laserilla voidaan hoitaa mm. akuutteja ja kroonisia kiputiloja mm. myofaskiaaliset kiputilat, nivelkulumat, neuralgiat, selän kiputilat, reuma, urheiluvammat, rasitusvammat, haavahoidot; kirurgiset ja traumaattiset haavat, sääri- ja makuuhaavat, palovammat, haavaumat limakalvolla ja arpikudosta.

Neuraalikudoksen mobilisointi

Neuraalikudoksen mobilisointi tarkoittaa hermojen verenkiertoa ja liikkuvuutta stimuloivaa pumppaavaa mobilisointia. Tensiotesteillä arvioidaan eri hermojen dynamiikkaa ja sensitiivisyyttä. Kudoksella on tietty elastisuus ja liikkuvuus suhteessa rajaaviin kudoksiin jota testataan nk. tensiotesteillä. Menetelmällä on saatu hyviä hoitotuloksia tilanteissa, joihin liittyy säteilykipu raajaan.

Huimaus- ja päänsärkyongelmien hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä. Lääkehoitoa ei tarvita, hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee yleensä itsestäänkin, mutta hoidolla voidaan paranemista oleellisesti nopeuttaa. Kaikilla huimausoire ei parane itsestään laisinkaan. Päänsärkyä ja migreeniä voivat aiheuttaa mm. niskan toimintahäiriöt, virheellinen kuormitus ja lihaskireydet. Fysioterapeuttisella tutkimisella ja hoidolla niitä voidaan lievittää ja poistaa.

Myofaskiaalinen teippaus

Myofaskiaalinen teippaus on ainutlaatuinen, innovatiivinen sekä tuloksellinen teippaus- ja fysioterapiamenetelmä. Se on mullistanut tavallisen kinesiologisen teippaustavan, koska se on lähestymistavaltaan aivan uudenlainen teippaus- ja terapiamuoto, joka perustuu myofaskiaalisiin yhteyksiin ja jatkumoihin sekä faskian ominaisuuksiin ja luonteeseen. Sen avulla voidaan päästä eroon kehon rajoitteista/kireyksistä ja palauttaa kehon luonnollinen myofaskiaalinen tasapaino välittömästi ja tehokkaasti.

Mobilisoiva hieronta

Hieronta parantaa verenkiertoa, rentouttaa, ja toimii esihoitona liikehoidolle. Mobilisoivalla hieronnalla vaikutetaan niveltä ympäröivien kudosten elastisuuteen.

Allasterapia

Vedessä tehtävät liikkeet helpottuvat tai muuttuvat vaativimmiksi riippuen siitä, kuinka veden ominaisuuksia hyödynnetään. Vesi elementtinä rentouttaa ja vapauttaa tekemään liikkeitä, joihin ei muuten pystyisi tai niiden tekeminen olisi hankalaa. Käymme tekemässä allasterapiaa mm. Jämsänkosken uimahallissa

Ryhmätoiminta

Kaikki ryhmämme ovat fysioterapeutin ohjaamia ja niissä keskitytään kehon hallintaan, hyvinvointiin ja oikeaoppiseen liikkeiden suorittamiseen. Ryhmät sopivat myös vähemmän liikkuville tai jostain tuki- ja liikuntaelinvaivasta kärsivälle. Ryhmät ovat pienryhmiä (max 10 osallistujaa), jotta ohjaaja voi ohjata myös yksilöllisesti tarvittaessa.